En komplett takentreprenör som sätter
kvaliteten först

Vi väljer leverantörer med omsorg. Idag samarbetar vi med ett antal leverantörer som vi ställer höga krav på. På så sätt kan vi leverera bästa möjliga produkt till våra beställare. Alla våra leverantörer arbetar aktivt med miljö- och kvalitetssäkringssystem. Även vi på A. Madsens Takservice AB arbetar ständigt med vårt eget miljö-, egenkontroll-, kvalitetssäkringssystem .

Vi lämnar alltid 15års garanti. Vilken garanti styrs av vilket material det handlar om.

Vi är auktoriserad STG-Takentrepenör och vi lämnar 15 års garanti för för trygga och säkra tak. Läs mer här

Skandinaviska Takgarantier

Vi lämnar även 15 års garanti via Swedroofgruppen i samarbete med IF försäkringsbolag.

Allt material som vi använder i våra projekt har de nödvändiga godkännanden och certifieringar som krävs på marknaden. Vi använder material som är tillverkade hos några av Europas största och ledande leverantörer av tak- och tätskiktsmaterial. Material som används är kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001. Produkterna uppfyller kraven på boverkets byggregler och genomgår kontinuerligt kontroller på Statens Provningsanstalt (Sitac) med tillhörande godkännandebevis. De flesta tätskikt som vi använder är dessutom bedömda av Sundahus – allt för att säkra kvaliteten.